Uppdaterad lagstiftning: 1988

29.12.1988/1347
Yrkessjukdomsförordning
29.12.1988/1232
Lag om gottgörelse för bolagsskatt
23.12.1988/1184
Lag om rehabilitering av frontveteraner
23.12.1988/1148
Lag om auktoriserade translatorer
9.12.1988/1079
Hittegodsförordning
18.11.1988/989
Förordning om handikappbidrag
7.10.1988/854
Förordning om delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen
30.9.1988/852
Förordning om myrskyddsområden, som inrättats på staten tillhöriga områden
30.9.1988/851
Lag om avsättande av staten tillhöriga områden till myrskyddsområden
26.8.1988/778
Hittegodslag
29.7.1988/726
Lag om skattelättnader för depositioner och obligationer
15.7.1988/688
Lag om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats
1.7.1988/651
Lag om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar
1.7.1988/630
Lag om vissa rättigheter för statsrevisorerna att utföra granskningar och få upplysningar
17.6.1988/575
Förordning om förundersökning och tvångsmedel
10.6.1988/527
Förordning om rätt till arbetstagares uppfinningar
27.5.1988/460
Riksdagens räkenskapsstadga
20.5.1988/451
Lag om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt
20.5.1988/450
Statsrådets förordning om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti
20.5.1988/449
Lag om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti
13.5.1988/423
Lag om statsbudgeten
29.4.1988/389
Lag om öppna bolag och kommanditbolag
10.3.1988/218
Statsrådets beslut om kommittéer
12.2.1988/161
Kärnenergiförordning
12.2.1988/155
Förordning om statsförvaltningens informationsförvaltning
5.2.1988/124
Lag om handikappbidrag

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.