Beaktats t.o.m. FörfS 600/2020.

23.12.1987/1190

Förordning om kollektivavtal för statens affärsverk

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 17 § 2 mom. lagen den 10 juli 1987 (627/87) om statens affärsverk:

1 § (26.3.1993/291)

Finansministeriet utfärdar vid behov anvisningar för de i lagen om statens affärsverk (627/87) avsedda affärsverk som inte är medlemmar i den registrerade föreningen Liikelaitosten työnantajayhdistys ry. om de grunder och riktlinjer som skall beaktas i kollektivavtalsverksamhet.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Ikraftträdelsestadganden:

26.3.1993/291:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1993.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.