Beaktats t.o.m. FörfS 708/2020.

24.10.1986/762

Lag om besättande av statstjänster i vissa gall och om överlämnande av vissa förordningar till riksdagen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommer på det sätt som 67 § riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 §

Tryggandet av att statliga anställningsförhållanden fortbestår kan utöver de grunder som stadgas i 86 § regeringsformen och annars gällande behörighetsvillkor beaktas då en statstjänst besätts, om utnämningen ankommer på någon annan myndighet än republikens president, statsrådet, högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen.

2 § (3.8.1990/674)

2 § har upphävts genom L 3.8.1990/674.

3 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 238/84, Andra lagutsk. bet. 2/86, Stora utsk. bet. 49/86

Ikraftträdelsestadganden:

3.8.1990/674:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 1990.

Regeringens proposition 227/89, Andra lagutsk. bet. 3/90, Stora utsk. bet. 38/90

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.