Uppdaterad lagstiftning: 1985

13.12.1985/1059
Lag om näringsförbud
29.11.1985/919
Lag om utvecklande av bostadsförhållandena
30.9.1985/778
Företagsinteckningsförordning
23.8.1985/724
Förordning om avskiljande av mänskliga organ och vävnader för medicinska ändamål
26.7.1985/651
Lag om statsgarantier för tryggande av basråvaruförsörjningen
31.5.1985/434
Lag om kommunala konjunkturdepositioner
24.5.1985/427
Steriliseringsförordning
16.5.1985/392
Fastighetsregisterlag
15.4.1985/314
Handels- och industriministeriets beslut om oljeeldningsaggregat
15.4.1985/313
Handels- och industriministeriets beslut om brännbara vätskor
7.3.1985/242
Statsrådets beslut om stödjande av byggnadsverksamhet inom renskötseln

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.