Uppdaterad lagstiftning: 1980

19.12.1980/881
Förordning om ersättande av vissa skador som uppkommit i tjänsteutövning eller arbetsuppgift i statens tjänst
5.12.1980/794
Lag om ersättande av vissa skador som uppkommit i tjänsteutövning eller arbetsuppgift i statens tjänst
5.12.1980/781
Lag om försvarsmaktens handräckning till polisen
5.12.1980/774
Förordning om friexemplar
26.9.1980/669
Patentförordning
22.8.1980/623
Bingoförordning
15.8.1980/609
Förordning om penninginsamlingar
31.7.1980/590
Lag om penninginsamlingar
18.7.1980/552
Lag om köpeskillingsregister över fastigheter
4.7.1980/530
Förordning om avgiftsbefrielse
4.7.1980/529
Lag om avgiftsbefrielse
12.6.1980/420
Lag om friexemplar
16.5.1980/352
Lag om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden
23.2.1980/130
Handels- och industriministeriets beslut om explosiva varor
18.1.1980/56
Lag om understödjande av samhällenas vatten- och avloppsåtgärder

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.