Uppdaterad lagstiftning: 1974

20.12.1974/998
Lag om statsbidrag för arkiv av privat karaktär
20.12.1974/970
Lag om den evangelisk-lutherska kyrkans avtalsdelegation
20.12.1974/969
Lag om den evangelisk-lutherska kyrkans arbetskollektivavtal
20.12.1974/968
Lag om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal
15.11.1974/839
Lag om Finlands fiskezon.
31.7.1974/646
Lag om rättegång i arbetsdomstolen
19.7.1974/615
Lag om rannsakningsfängelse
31.5.1974/422
Lag om ersättning av statens medel som till följd av frihetsberövande skall betalas till oskyldigt häktad eller dömd
31.5.1974/412
Skadeståndslag
24.5.1974/379
Lag om oljeskyddsfonden
24.5.1974/378
Lag om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land
30.4.1974/329
Lag om reglering av vissa av statsmedel utgående familjepensioner
29.3.1974/269
Lag om ersättning av statsmedel till statsanställda för kostnader för vissa rättegångar
29.3.1974/258
Förordning om avträdelsepension
18.1.1974/51
Lag om rättspolitiska forskningsinstitutet
10.1.1974/35
Statsrådets beslut angående allmänna bestämmelser om mottagande och användning av donations- och testamentsmedel i statens ämbetsverk och inrättningar.
4.1.1974/16
Lag om avträdelsepension

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.