Beaktats t.o.m. FörfS 130/2020.

25.8.1961/442

Förordning angående effektivisering av lagens om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk efterlevnad

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av undervisningsministern stadgas:

1 §

Då tillstånd gives till föranstaltande av nöjes- eller annan dylik tillställning, för vilken myndighets tillstånd erfordras, skall i resolution tillika erinras om, att i lagen den 8 juli 1961 om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (404/61) ingående bestämmelser till upphovsrättens skyddande skola iakttagas.

2 §

Erinran, som nämnes i 1 § må jämväl intagas i resolution, varigenom meddelas tillstånd att hålla restaurang, kafé, hotell eller resandehem eller att bedriva annan sådan rörelse.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1961 och genom densamma upphäves förordningen den 31 januari 1941 angående skärpt övervakning av lagens om upphovsmannarätt till alster av andlig verksamhet efterlevnad (99/41).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.