Regeringspropositioner: 2022

Propositioner enligt nummer

111-92 91-72 71-52 51-32 31-12 11-1

RP 111/2022
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av direktivet om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen
RP 110/2022
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Genomcentret
RP 109/2022
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om inlösningstillstånd för vissa projekt som påverkar användningen av miljön och 1 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter
RP 108/2022
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kyrkolag och till lagar som har samband med den
RP 107/2022
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ungdomslagen
RP 106/2022
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om lagring av straffregisteruppgifter och om utlämnande av sådana uppgifter mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen och lagar som har samband med den
RP 105/2022
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
RP 104/2022
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa arrangemang för tryggande av försörjningsberedskapen inom finansbranschen och till lagar som har samband med den
RP 103/2022
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen
RP 102/2022
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för företagare och vissa andra lagar
RP 101/2022
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som begränsar hushållens skuldsättning
RP 100/2022
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen
RP 99/2022
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen
RP 98/2022
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om öppenhetsregistret
RP 97/2022
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Förenta Nationerna om grundande av Helsingfors kriminalpolitiska institut, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, samt om tillämpning av överenskommelsen och i protokollet om ändring av överenskommelsen
RP 96/2022
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket och av 7 och 37 § i universitetslagen
RP 95/2022
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Tillgänglighetsbiblioteket Celia och lag om ändring av 11 § i lagen om allmänna bibliotek
RP 94/2022
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gränsbevakningslagen
RP 93/2022
Regeringens proposition till riksdagen om översyn av bestämmelserna om besvärsinstans i vissa lagar och vissa tekniska bestämmelser
RP 92/2022
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt bränslestöd för transportföretag
Propositioner enligt nummer

111-92 91-72 71-52 51-32 31-12 11-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.