Regeringspropositioner: 2019

Propositioner enligt nummer

109-90 89-70 69-50 49-30 29-10 9-1

RP 29/2019
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
RP 28/2019
Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2019
RP 27/2019
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 § i och bilagan till lagen om punktskatt på läskedrycker, bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker samt 1 § i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar
RP 26/2019
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om oljeavfallsavgift
RP 25/2019
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis
RP 24/2019
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2020 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och av 3 och 12 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet
RP 23/2019
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering
RP 22/2019
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring 1 och 2 § i lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform och 3 och 7 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården
RP 21/2019
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar som gäller lätta bilar samt om upphävande av en lag om ändring av vägtrafiklagen
RP 20/2019
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet
RP 19/2019
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kyrkolag
RP 18/2019
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen och till vissa lagar som har samband med den
RP 17/2019
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan
RP 16/2019
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov
RP 15/2019
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av folkpensionslagen
RP 14/2019
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Mexiko om luftfart
RP 13/2019
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Kenya om luftfart
RP 12/2019
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Chile om luftfart
RP 11/2019
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till växtskyddslag och lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
RP 10/2019
Regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagar som gäller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas ansvarsområde
Propositioner enligt nummer

109-90 89-70 69-50 49-30 29-10 9-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.