Regeringspropositioner: 2018

Propositioner enligt nummer

324-305 304-285 284-265 264-245 244-225 224-205 204-185 184-165 164-145 144-125 ...4-1

RP 304/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen och 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
RP 303/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 85 a § i mervärdesskattelagen
RP 302/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om sammankomster
RP 301/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagen
RP 300/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den
RP 299/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om trafik- och patientskadenämnden och till vissa lagar som har samband med den
RP 298/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till patientförsäkringslag och till vissa lagar som har samband med den
RP 297/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen, lag om temporär ändring av 2 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen och lag om upphävande av lagen om anordnande av och ersättning för tandvården för frontveteraner
RP 296/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner samt 4 och 5 § i lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift
RP 295/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läkemedelslagen
RP 294/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av civiltjänstlagen
RP 293/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 34 § i gruvlagen
RP 292/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 19 § i lagen om tillhandahållande av tjänster och av 1 § i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande
RP 291/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagar som anknyter till genomförandet av direktivet om arbete ombord på fiskefartyg
RP 290/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av naturgasmarknadslagen, 10 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden och 56 § i elmarknadslagen
RP 289/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till patientförsäkringslag och till vissa lagar som har samband med den
RP 288/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om djursjukdomar
RP 287/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag
RP 286/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 och 16 § i lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter och jaktlagen
RP 285/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 21 § och 30 § i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer
Propositioner enligt nummer

324-305 304-285 284-265 264-245 244-225 224-205 204-185 184-165 164-145 144-125 ...4-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.