Regeringspropositioner: 2018

Propositioner enligt nummer

324-305 304-285 284-265 264-245 244-225 224-205 204-185 184-165 164-145 144-125 124-105 ...4-1

RP 204/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om pensionsstöd
RP 203/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen
RP 202/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen
RP 201/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till varumärkeslag och till vissa lagar som har samband med den samt om godkännande och sättande i kraft av Singaporekonventionen om varumärkesrätt
RP 200/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förbjudande av energiutvinning ur kol och om ändring av 1 kap. 2 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen
RP 199/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av användningen av biobrännolja och till lagar om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport och 2 § i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen
RP 198/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om säkerheten på passagerarfartyg
RP 197/2018
Regeringens proposition med förslag till sjötrafiklag och till vissa lagar som har samband med den
RP 196/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket och lagen om verkställighet av jordbruksstöd
RP 195/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kommunernas kulturverksamhet
RP 194/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till museilag och lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
RP 193/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunstrukturlagen
RP 192/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet
RP 191/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning
RP 190/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av rådets förordningar om internationella pars förmögenhetsförhållanden och till vissa lagar som har samband med den
RP 189/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om oljeskyddsfonden
RP 188/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall och till vissa lagar som har samband med den
RP 187/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter
RP 186/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 61 § i körkortslagen
RP 185/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 § och 64 a § i fordonslagen och till vissa lagar som har samband med den
Propositioner enligt nummer

324-305 304-285 284-265 264-245 244-225 224-205 204-185 184-165 164-145 144-125 124-105 ...4-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.