Regeringspropositioner: 2016

Propositioner enligt nummer

273-254 253-234 233-214 213-194 193-174 173-154 153-134 133-114 113-94 93-74 ...13-1

RP 273/2016
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen
RP 272/2016
Regeringens proposition till riksdagen om förslag till lag om ändring av postlagen
RP 271/2016
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av 2002 års protokoll till 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet samt till lagar om ändring av sjölagen och lagen om paketresor
RP 270/2016
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av domstolslagen och vissa andra lagar
RP 269/2016
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om näringsförbud och till vissa lagar som har samband med den
RP 268/2016
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om kombinationsstraff
RP 267/2016
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av djurskyddslagen
RP 266/2016
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av skjutvapenlagen, 41 kap. 1 § i strafflagen och 2 kap. 6 § i polislagen
RP 265/2016
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor
RP 264/2016
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om penninginsamlingar
RP 263/2016
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av fängelselagen, häktningslagen och lagen om verkställighet av samhällspåföljder
RP 262/2016
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revidering av bestämmelserna om nyttjanderätt i vattenlagstiftningen
RP 261/2016
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsrådets lägescentral
RP 260/2016
Regeringens proposition med förslag till lag om Hossa nationalpark
RP 259/2016
Regeringens proposition med förslag till lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och vissa lagar som har samband med den
RP 258/2016
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 kap. 13 § i strafflagen
RP 257/2016
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen och till vissa lagar som har samband med den
RP 256/2016
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 25 § i konkurrenslagen
RP 255/2016
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet mellan Republiken Finland och Konungariket Saudiarabien om samarbete om fredlig användning av kärnenergi samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
RP 254/2016
Regeringens proposition till riksdagen om beviljande av statsgaranti för Finlands Bank som säkerhet för ett lån till Internationella valutafonden
Propositioner enligt nummer

273-254 253-234 233-214 213-194 193-174 173-154 153-134 133-114 113-94 93-74 ...13-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.