Regeringspropositioner: 2013

Propositioner enligt nummer

221-202 201-182 181-162 161-142 141-122 121-102 101-82 81-62 61-42 41-22 ...1-1

RP 221/2013
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till informationssamhällsbalk samt till lagar om ändring av 161 § i markanvändnings- och bygglagen och 38 kap. 8 b § i strafflagen
RP 220/2013
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gränsbevakningslagen och till vissa lagar som har samband med den
RP 219/2013
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården och lagen om elektroniska recept
RP 218/2013
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vattentjänster och av markanvändnings- och bygglagen
RP 217/2013
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av teater- och orkesterlagen
RP 216/2013
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 20 kap. i strafflagen
RP 215/2013
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
RP 214/2013
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till miljöskyddslag och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den
RP 213/2013
Regeringens proposition till riksdagen förslag till lag om godkännande av det andra tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål samt till lag om ändring av lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden och vissa andra lagar
RP 212/2013
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om köpvittnen
RP 211/2013
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
RP 210/2013
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger
RP 209/2013
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av statstjänstemannalagen och 1 § i räntelagen
RP 208/2013
Regeringens proposition till riksdagen om en femte tilläggsbudget för 2013
RP 207/2013
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsbolaget Finlands Industriinvestering Ab
RP 206/2013
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
RP 205/2013
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 15 § i lagen om fordonstrafikregistret och av vägtrafiklagen
RP 204/2013
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter och av 5 § i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft
RP 203/2013
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av värdlandsöverenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Nordiska utvecklingsfonden och värdlandsöverenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Nordiska miljöfinansieringsbolaget samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelserna som hör till området för lagstiftningen samt vissa lagar som har samband med dem
RP 202/2013
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringen av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang och med förslag till lag om sättande i kraft av den bestämmelse i ändringen som hör till området för lagstiftningen
Propositioner enligt nummer

221-202 201-182 181-162 161-142 141-122 121-102 101-82 81-62 61-42 41-22 ...1-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.