Regeringspropositioner: 2010

Propositioner enligt nummer

336-317 316-297 296-277 276-257 256-237 236-217 216-197 196-177 176-157 156-137 ...16-1

RP 336/2010
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 § i lagen om främjande av integration
RP 335/2010
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mentalvårdslagen och av 8 § i lagen om avbrytande av havandeskap
RP 334/2010
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 11 och 31 § i lagen om Europeiska skolan
RP 333/2010
Regeringens proposition till riksdagen med förslag om samtycke till att bevilja statsborgen för att genomföra prissäkringen av statens elupphandling
RP 332/2010
Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2011
RP 331/2010
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 50 § i barnskyddslagen, familjevårdarlagen och lagen om stöd för närståendevård
RP 330/2010
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ordningslagen
RP 329/2010
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 och 14 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan och av 30 § i språklagen
RP 328/2010
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om utvecklande av ordnandet av social- och hälsovården åren 2011 - 2014
RP 327/2010
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Liechtenstein om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
RP 326/2010
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om yrkesutbildade personer och av vissa andra lagar
RP 325/2010
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till biobankslag och lagar om ändring av lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål och lagen om patientens ställning och rättigheter
RP 324/2010
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Sibbo storskogs nationalpark
RP 323/2010
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vattenvårdsförvaltningen och av vissa lagar som har samband med den
RP 322/2010
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om barndagvård och av lagen om grundläggande utbildning
RP 321/2010
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
RP 320/2010
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om anskaffning av fångtransporter från en privat tjänsteleverantör
RP 319/2010
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om fångtransport
RP 318/2010
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rättegångsbiträden med tillstånd och till vissa lagar som har samband med den
RP 317/2010
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet om kriminalisering av gärningar av rasistisk och främlingsfientlig natur begångna med hjälp av datorsystem och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i tilläggsprotokollet som hör till området för lagstiftningen samt till lagar om ändring av strafflagen och av 15 § i lagen om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster
Propositioner enligt nummer

336-317 316-297 296-277 276-257 256-237 236-217 216-197 196-177 176-157 156-137 ...16-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.