Regeringspropositioner: 2009

Propositioner enligt nummer

289-270 269-250 249-230 229-210 209-190 189-170 169-150 149-130 129-110 109-90 ...9-1

RP 289/2009
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om CE-märkningsförseelse
RP 288/2009
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Skatteförvaltningen och lagstiftning som har samband med den
RP 287/2009
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om placeringsfonder
RP 286/2009
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Indien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
RP 285/2009
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med San Marino om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
RP 284/2009
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet mellan Republiken Finland och Schweiziska edsförbundet om återtagande av personer som vistas olagligt i landet samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
RP 283/2009
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och vissa lagar som har samband med den
RP 282/2009
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i skattekontolagen
RP 281/2009
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Turks- och Caicosöarna om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
RP 280/2009
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Samoa om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
RP 279/2009
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Cooköarna om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
RP 278/2009
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Anguilla om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
RP 277/2009
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till reform av vattenlagstiftningen
RP 276/2009
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål, 5 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården och 7 kap. 4 § i sjukförsäkringslagen
RP 275/2009
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av livsmedelslagen samt 3 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik
RP 274/2009
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice samt om ändring av vissa lagar som har samband med den
RP 273/2009
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till gruvlag och vissa lagar som har samband med den
RP 272/2009
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kommunikationsmarknadslagen, 7 a § i lagen om televisions- och radioverksamhet, 6 § i lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar samt ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av kommunikationsmarknadslagen
RP 271/2009
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 7 § i lagen om gödselfabrikat
RP 270/2009
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 19 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
Propositioner enligt nummer

289-270 269-250 249-230 229-210 209-190 189-170 169-150 149-130 129-110 109-90 ...9-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.