Regeringspropositioner: 2004

Propositioner enligt nummer

282-263 262-243 242-223 222-203 202-183 182-163 162-143 142-123 122-103 102-83 ...2-1

RP 222/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 15 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
RP 221/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av socialvårdslagen och folkhälsolagen
RP 220/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försäkringsförmedling och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den
RP 219/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av varumärkeslagen
RP 218/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet samt 2 § i lagen om statens specialfinansieringsbolag
RP 217/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsgarantier för företag som idkar skeppsbyggnads- eller rederirörelse
RP 216/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av luftfartslagen
RP 215/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare samt vissa andra lagar
RP 214/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan och lagen om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan
RP 213/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 § i fastighetsskattelagen, 10 och 34 § i förmögenhetsskattelagen samt 3 § i lagen om källskatt på ränteinkomst
RP 212/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen
RP 211/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om militärpensionssystemet i lagstiftningen om statens pensioner
RP 210/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 4 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning, 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet samt ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
RP 209/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Finansinspektionen samt 8 kap. 1 och 2 § i bokföringslagen
RP 208/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Finlands Baks tjänstemän och 34 § i lagen om Finansinspektionen
RP 207/2004
Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2004
RP 206/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om civilpersonals deltagande i krishantering och om ändring av 76 § i inkomstskattelagen
RP 205/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag om ändring av lagen om kommunala pensioner
RP 204/2004
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av beslutet av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om privilegier och immunitet för Athena samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i beslutet som hör till området för lagstiftningen
RP 203/2004
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokoll V till konventionen om förbud mot eller inskränkningar i användningen av vissa konventionella vapen som kan anses vara ytterst skadebringande eller ha urskillningslösa verkningar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
Propositioner enligt nummer

282-263 262-243 242-223 222-203 202-183 182-163 162-143 142-123 122-103 102-83 ...2-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.