Regeringspropositioner: 2004

Propositioner enligt nummer

282-263 262-243 242-223 222-203 202-183 182-163 162-143 142-123 122-103 102-83 ...2-1

RP 242/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
RP 241/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om posttjänster
RP 240/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om farledsavgift
RP 239/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 11 § i lagen om försäkringsdomstolen
RP 238/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till semesterlag och vissa lagar som har samband med den
RP 237/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling
RP 236/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ädelmetallarbeten
RP 235/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fordonslagen och 9 § i bränsleavgiftslagen
RP 234/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 38 § i lagen om studiestöd
RP 233/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av fullmakt för statsrådet att uppta lån
RP 232/2004
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2004 (RP 207/2004 rd)
RP 231/2004
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokollet om ändring av konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
RP 230/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tingsrättslagen
RP 229/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om befrielse från användningsbegränsningar som gäller bostäder som finansierade med räntestödslån för hyresbostäder
RP 228/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 § i lagen om vattentjänster
RP 227/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen, 15 § i hälsoskyddslagen och lagen om miljötillståndsverken
RP 226/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården
RP 225/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av barnskyddslagen
RP 224/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringsbolag samt vissa lagar som har samband med den
RP 223/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och vissa andra lagar
Propositioner enligt nummer

282-263 262-243 242-223 222-203 202-183 182-163 162-143 142-123 122-103 102-83 ...2-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.