Regeringspropositioner: 2004

Propositioner enligt nummer

282-263 ...182-163 162-143 142-123 122-103 102-83 82-63 62-43 42-23 22-3 2-1

RP 22/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om accis på flytande bränslen
RP 21/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om indrivning av fordringar
RP 20/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om medicinsk forskning och läkemedelslagen
RP 19/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder
RP 18/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § lagen om utveckling av högskoleväsendet
RP 17/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till landsvägslag och till vissa lagar som har samband med den
RP 16/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 5 a § lagen om organisering av konstens främjande
RP 15/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utlänningsregistret
RP 14/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om skuldansvar i ärvdabalken samt till vissa lagar som har samband med dem
RP 13/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revidering av bestämmelserna om alkoholbrott
RP 12/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av elsäkerhetslagen
RP 11/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om konkurrensbegränsningar och vissa lagar som har samband med den
RP 10/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av universitetslagen
RP 9/2004
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av rådets beslut på stats- eller regeringschefsnivå om ändring av artikel 10.2 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i beslutet som hör till området för lagstiftningen
RP 8/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån samt till lag om ändring av lagen om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder
RP 7/2004
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Litauen om internationell landsvägstrafik med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
RP 6/2004
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Slovenien om internationell landsvägstrafik med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
RP 5/2004
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Kroatien om internationell landsvägstrafik med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
RP 4/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan
RP 3/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Museiverket
Propositioner enligt nummer

282-263 ...182-163 162-143 142-123 122-103 102-83 82-63 62-43 42-23 22-3 2-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.