Regeringspropositioner: 2004

Propositioner enligt nummer

282-263 ...182-163 162-143 142-123 122-103 102-83 82-63 62-43 42-23 22-3 2-1

RP 42/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av gentekniklagen och 34 kap. 4 § och 44 kap. 9 § strafflagen
RP 41/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare
RP 40/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
RP 39/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om sjömanspensioner samt till ändring av pensionslagstiftningen
RP 38/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ordnande av utfärdandet av färdskrivarkort och om ändring av 2 § lagen om Fordonsförvaltningscentralen
RP 37/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av 7 a § lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland och till lag om temporär ändring av 4 a § lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland
RP 36/2004
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokollet om ändring av artikel 2 och bilagan till konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå samt godkännande av protokollet om ändring av konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå och av ändring protokollet om privilegier och immunitet för Europol, medlemmarna i organen, dess biträdande direktörer och dess tjänstemän samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollen
RP 35/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vissa övergångsbestämmelser i en lag om ändring av lagen om aktiebolag
RP 34/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av strafflagen och vissa lagar som har samband med den
RP 33/2004
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringen av artikel 1 i konventionen om förbud mot eller inskränkningar i användningen av vissa konventionella vapen som kan anses vara ytterst skadebringande eller ha urskillningslösa verkningar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringen som hör till området för lagstiftningen
RP 32/2004
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av delvist återtagande av reservationerna till konventionen angående flyktingars rättsliga ställning och till det härtill anslutna protokollet samt med förslag till lag om konventionen angående flyktingars rättsliga ställning och protokollet angående flyktingars rättsliga ställning
RP 31/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 § lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
RP 30/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § lagen om Statens konstmuseum
RP 29/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag om godkännande av WIPO-fördraget om upphovsrätt och WIPO-fördraget om framföranden och fonogram samt till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i fördragen som hör till området för lagstiftningen
RP 28/2004
Regeringens proposition till riksdagen förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och 49 kap. strafflagen
RP 27/2004
Regeringens proposition till riksdagen godkännande av överenskommelsen med Nordiska Miljöfinansieringsbolaget om Östersjöområdets testområdesfond samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
RP 26/2004
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen om Europeiska skogsinstitutet och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen
RP 25/2004
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen och ändring av 42 och 52 § kemikalielagen samt 48 kap. 1 § strafflagen
RP 24/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av yrkeshögskolelagen
RP 23/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om sanering av kreditinstituts verksamhet samt om kreditinstituts likvidation och konkurs
Propositioner enligt nummer

282-263 ...182-163 162-143 142-123 122-103 102-83 82-63 62-43 42-23 22-3 2-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.