Regeringspropositioner: 2004

Propositioner enligt nummer

282-263 ...182-163 162-143 142-123 122-103 102-83 82-63 62-43 42-23 22-3 2-1

RP 82/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om dödförklaring och om ändring av 6 § lagen om beräknande av laga tid
RP 81/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 17 kap. strafflagen, lagen om sammankomster och 8 § lagen om ordningsvakter
RP 80/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revidering av stadgandena gällande inkomstbeskattningen av frivilliga pensionsförsäkringar
RP 79/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av aravalagen, aravabegränsningslagen och lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
RP 78/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande
RP 77/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av folkhälsolagen, lagen om specialiserad sjukvård samt vissa andra lagar
RP 76/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet och vissa lagar som har samband med den
RP 75/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av radiolagen
RP 74/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen
RP 73/2004
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringarna av bilagan (RID) till bihang B (CIM) till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) och med förslag till lag om sättande i kraft av ändringarna i bilagan till konventionen som hör till området för lagstiftningen
RP 72/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart
RP 71/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om interventionsfonden för jordbruket
RP 70/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av hänvisningsbestämmelserna i vissa lagar som hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde så att de hänvisar till förvaltningslagen och språklagen
RP 69/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den
RP 68/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 35 § i lagen om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna
RP 67/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om hemkommun
RP 66/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande av överenskommelsen med Europeiska rymdorganet om skydd för och utbyte av klassificerad information samt överenskommelsen mellan Finland och Tyskland om ömsesidigt skydd för klassificerad information, med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i de nämnda överenskommelserna som hör till området för lagstiftningen samt med förslag till lag om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet
RP 65/2004
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Ryssland om anläggande av en landsväg för att trygga landsvägstrafiken mellan Nuijamaa internationella gränsövergångsställe för landsvägstrafik (Republiken Finland) och Brusnitjnoje internationella gränsövergångsställe för landsvägstrafik (Ryska federationen) i samband med flyttningen av Nuijamaa gränsövergångsställe, med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
RP 64/2004
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av åtgärden avseende upprättande av ett sekretariat för Antarktisfördraget
RP 63/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av aravalagen
Propositioner enligt nummer

282-263 ...182-163 162-143 142-123 122-103 102-83 82-63 62-43 42-23 22-3 2-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.