Regeringspropositioner: 2004

Propositioner enligt nummer

282-263 262-243 242-223 222-203 202-183 182-163 162-143 142-123 122-103 102-83 ...2-1

RP 262/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om fängelse och villkorlig frigivning
RP 261/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om förvaltning av straffverkställighet
RP 260/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 a § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
RP 259/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rätt till uppfinningar som görs vid högskolor samt till lag om ändring av lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar
RP 258/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 och 5 § i lagen om landsbygdsnäringsregistret samt lagen om växtförädlarrätt
RP 257/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2005 och till lagar om ändring av 105 a och 124 § i inkomstskattelagen samt 12 § lagen om skatteredovisning
RP 256/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om användning av indexvillkor i arbets- och tjänstekollektivavtalen för 2005 - 2007
RP 255/2004
Regeringens proposition till riksdagen om en andra komplettering av budgetpropositionen för 2005 (RP 151/2004 rd)
RP 254/2004
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokollet om ändring av den europeiska konventionen om bekämpande av terrorism och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
RP 253/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om alterneringsledighet
RP 252/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 2 § familjevårdarlagen
RP 251/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till blodtjänstlag
RP 250/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändringar i den lagstadgade olycksfallsförsäkringens indexsystem
RP 249/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporär ändring av indexsystemet för trafikförsäkringslagstiftningen, patientförsäkringslagstiftningen och miljöskadeförsäkringslagstiftningen
RP 248/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till Forststyrelsen
RP 247/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier
RP 246/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 § i fordonsskattelagen
RP 245/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av inkomstskattelagen
RP 244/2004
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2005 (RP 151/2004 rd)
RP 243/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om bedömning av miljökonsekvenserna av planer och program samt lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om strategiska miljöbedömningar
Propositioner enligt nummer

282-263 262-243 242-223 222-203 202-183 182-163 162-143 142-123 122-103 102-83 ...2-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.