Regeringspropositioner: 2004

Propositioner enligt nummer

282-263 ...202-183 182-163 162-143 142-123 122-103 102-83 82-63 62-43 42-23 22-3 2-1

RP 102/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ungdomsstraff och till vissa lagar som har samband med den
RP 101/2004
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Arabrepubliken Egypten om främjande av och skydd för investeringar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
RP 100/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av personalfondslagen
RP 99/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten
RP 98/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen
RP 97/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § 2 mom. och 5 § 1 mom. i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning
RP 96/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen och lagen om skatt på arv och gåva
RP 95/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ett system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare samt om ändring av 17 § lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
RP 94/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär befrielse från betalning av förskottsinnehållning som verkställts på sjöarbetsinkomst från vissa passagerarfartyg
RP 93/2004
Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2004
RP 92/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag om ändring av företags- och kapitalbeskattningen
RP 91/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förmögenhetsskatteskalan för 2005
RP 90/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av befolkningsdatalagen
RP 89/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om Pyhä-Luosto nationalpark och om upphävande av 1 § 1 mom. B-punkten och 9 § i lagen om inrättande av vissa naturskyddsområden å staten tillhörig mark
RP 88/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 15 § lagen om bostadsbidrag
RP 87/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg
RP 86/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om allmänna språkexamina
RP 85/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 § mervärdesskattelagen
RP 84/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 55 § lagen om skatt på arv och gåva
RP 83/2004
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av tilläggsprotokollet till den europeiska överenskommelsen om översändande av ansökningar om rättshälp och med förslag till lag om sättände i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet
Propositioner enligt nummer

282-263 ...202-183 182-163 162-143 142-123 122-103 102-83 82-63 62-43 42-23 22-3 2-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.