Regeringspropositioner: 2004

Propositioner enligt nummer

282-263 ...222-203 202-183 182-163 162-143 142-123 122-103 102-83 82-63 62-43 42-23 ...2-1

RP 122/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagen och vissa lagar som har samband med den
RP 121/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag om godkännande av protokoll nr 12 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
RP 120/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vattenvårdsförvaltning, lag om ändring av miljöskyddslagen och lag om ändring av vattenlagen samt godkännande av protokollet om vatten och hälsa till 1992 års konvention om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar och lag om sättande i kraft av dess bestämmelser som hör till området för lagstiftningen
RP 119/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om oljeskyddsfonden och till vissa lagar som har samband med den
RP 118/2004
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen med stadga för Europaskolorna samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
RP 117/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om överlåtelseskatt samt om ändring av 1 § i lagen om bostadshusreservering vid beskattningen
RP 116/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 20 § i lagen om statliga affärsverk
RP 115/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition om godkännande av protokollet om ändring av artikel 2 och bilagan till konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå samt godkännande av protokollet om ändring av konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå och ändring av protokollet om privilegier och immunitet för Europol, medlemmarna i organen, dess biträdande direktörer och dess tjänstemän samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollen (RP 36/2004 rd)
RP 114/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar
RP 113/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revidering av bestämmelserna om vapenbrott
RP 112/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till vissa ändringar i den lagstiftning som gäller förvaltningsprocessen
RP 111/2004
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokoll nr 13 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
RP 110/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av marktäktslagen
RP 109/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om utvidgning av Liesjärvi nationalpark
RP 108/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om miljöförvaltningen
RP 107/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om arbetstagarinflytande i europabolag (SE)
RP 106/2004
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om tobakskontroll med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
RP 105/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kosmetiska produkter
RP 104/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen
RP 103/2004
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av tilläggsbudgetpropositionen för 2004 (RP 93/2004 rd)
Propositioner enligt nummer

282-263 ...222-203 202-183 182-163 162-143 142-123 122-103 102-83 82-63 62-43 42-23 ...2-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.