Regeringspropositioner: 2004

Propositioner enligt nummer

282-263 ...242-223 222-203 202-183 182-163 162-143 142-123 122-103 102-83 82-63 62-43 ...2-1

RP 142/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 6 § i lagen om statsrådet och 5 § i statstjänstemannalagen
RP 141/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om oljeskyddsfonden och till vissa lagar som har samband med den (RP 119/2004 rd)
RP 140/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om arbetslöshetskassor och 4 och 5 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
RP 139/2004
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av en ändring av artikel 22.1 i konventionen om patentsamarbete och med förslag till lag om ändring av patentlagen
RP 138/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet samt vissa lagar som har samband med den
RP 137/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av värdepappersmarknadslagen och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den
RP 136/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 2 § i sjöarbetstidslagen
RP 135/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa tekniska anordningars överensstämmelse och vissa lagar som har samband med den
RP 134/2004
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringarna av bilagan A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna av bilagan A som hör till området för lagstiftningen
RP 133/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om utvidgning av Seitseminen nationalpark
RP 132/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om utvidgning av Helvetinjärvi nationalpark
RP 131/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lönegarantilagen och lagen om lönegaranti för sjöman samt 19 a § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
RP 130/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning
RP 129/2004
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om privilegier och immuniteter för Internationella brottmålsdomstolen samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
RP 128/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av naturgasmarknadslagen
RP 127/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av elmarknadslagen och marknadsdomstolslagen
RP 126/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bokföringslagen samt vissa andra lagar med anknytning till den
RP 125/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn
RP 124/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
RP 123/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa personregister vid magistraterna samt till lagar om ändring av äktenskapslagen, lagen om registrerat partnerskap, lagen om gåvoutfästelser och 64 § lagen om förmyndarverksamhet
Propositioner enligt nummer

282-263 ...242-223 222-203 202-183 182-163 162-143 142-123 122-103 102-83 82-63 62-43 ...2-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.