Regeringspropositioner: 2004

Propositioner enligt nummer

282-263 262-243 242-223 222-203 202-183 182-163 162-143 142-123 122-103 102-83 ...2-1

RP 182/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om trafiksäkerhetsuppgifterna i järnvägssystemet samt till lagen om ändring av järnvägslagen och lagen om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet
RP 181/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av 30 § i lagen om statsandelar till kommunerna, 18 och 45 b § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården, lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt lagen om fritt bildningsarbete
RP 180/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av rättshjälpslagen
RP 179/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i vallagen
RP 178/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande av protokollet till konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
RP 177/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård
RP 176/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning gällande en nivåförhöjning av folkpensionen
RP 175/2004
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av 1997 års ändringsprotokoll till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringsprotokollet och om ändring av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg
RP 174/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
RP 173/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om Statens filmgranskningsbyrå
RP 172/2004
Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2004
RP 171/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om understöd för reparation av bostäder och energiunderstöd
RP 170/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om understöd för främjande av bostadsförhållandena för specialgrupper samt till lagar som har samband med den
RP 169/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice
RP 168/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen
RP 167/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om permanent och temporär ändring av lagen om utkomststöd
RP 166/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 och 7 a § i lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten och 24 a § och 31 § i lagen om rehabiliteringspenning
RP 165/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar
RP 164/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till sjukforsäkringslag (RP 50/2004 rd)
RP 163/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om barnombudsmannen
Propositioner enligt nummer

282-263 262-243 242-223 222-203 202-183 182-163 162-143 142-123 122-103 102-83 ...2-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.