HE 115/2004

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE EUROOPAN POLIISIVIRASTON PERUSTAMISESTA TEHDYN YLEISSOPIMUKSEN 2 ARTIKLAN JA LIITTEEN MUUTTAMISESTA TEHDYN PÖYTÄKIRJAN SEKÄ EUROOPAN POLIISIVIRASTON PERUSTAMISESTA TEHDYN YLEISSOPIMUKSEN JA EUROPOLIN, SEN ELINTEN JÄSENTEN SEKÄ EUROPOLIN APULAISJOHTAJIEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN ERIOIKEUKSIA JA VAPAUKSIA KOSKEVAN PÖYTÄKIRJAN MUUTTAMISESTA TEHDYN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMISESTÄ SEKÄ LAIKSI NIIDEN LAINSÄÄDÄNNÖN ALAAN KUULUVIEN MÄÄRÄYSTEN VOIMAANSAATTAMISTA KOSKEVAN HALLITUKSEN ESITYKSEN

Viitaten hallituksen esityksen HE 36/2004 vp yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisiin

perusteluihin hallituksen esitykseen lisätään asianomaiset muutospöytäkirjat ja ehdotetaan,

että Eduskunta hyväksyisi oheisen täydentävän esityksen hallituksen esitykseen

Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen 2 artiklan ja liitteen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan sekä Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen ja Europolin, sen elinten jäsenten sekä Europolin apulaisjohtajien ja työntekijöiden erioikeuksia ja vapauksia koskevan pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.