Regeringspropositioner: 2004

Propositioner enligt nummer

282-263 262-243 242-223 222-203 202-183 182-163 162-143 142-123 122-103 102-83 ...2-1

RP 282/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 6 och 8 § i lagen om aktiebolag
RP 281/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden
RP 280/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande
RP 279/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor, till lag om ändring av kemikalielagen samt till lag om ändring av 44 kap. 11 och 12 § strafflagen
RP 278/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av jaktlagen
RP 277/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av befolkningsdatalagen
RP 276/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till utveckling av lagstiftningen om bostadssparpremiesystemet
RP 275/2004
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringsinstrumentet till konventionen om inrättandet av ett europeiskt radiokommunikationskontor (ERO) och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
RP 274/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transport av farliga ämnen
RP 273/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och lagen om statens pensionsfond
RP 272/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statens tjänstekollektivavtal
RP 271/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av de bestämmelser om behandling av brottmål i tingsrätten som ingår i lagen om rättegång i brottmål, rättegångsbalken och i vissa andra lagar
RP 270/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande av den allmänna säkerhetsöverenskommelsen mellan Finland och Frankrike om utbyte av och ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
RP 269/2004
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokollet om privilegier och immuniteter för den europeiska organisationen för kärnforskning och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
RP 268/2004
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om status för den militära och civila personal vid de högkvarter och de styrkor som kan komma att ställas till Europeiska unionens militära stabs och Europeiska unionens förfogande, avtalet om avstående från skadeståndskrav i samband med EU-ledda krishanteringsoperationer och det andra tilläggsprotokollet till avtalet mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i partnerskap för fred om status för deras styrkor samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen och protokollet som hör till området för lagstiftningen
RP 267/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vägtrafiklagen, fordonslagen och lagen om fordonstrafikregistret
RP 266/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polislagen och till vissa lagar som har samband med den
RP 265/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ordningsvakter och till vissa lagar som har samband med det
RP 264/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunindelningslagen
RP 263/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om verkställighet av fängelsestraff och häktning
Propositioner enligt nummer

282-263 262-243 242-223 222-203 202-183 182-163 162-143 142-123 122-103 102-83 ...2-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.