Regeringspropositioner: 2002

Propositioner enligt nummer

273-254 253-234 233-214 213-194 193-174 173-154 153-134 133-114 113-94 93-74 ...13-1

RP 273/2002
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § lagen om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen vid indrivning av vissa fordringar, avgifter och tullar samt skatter
RP 272/2002
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tullagen
RP 271/2002
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen
RP 270/2002
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsrådet och vissa lagar i samband med den
RP 269/2002
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tryggande av jämlikhet samt ändring av vissa lagar som har samband med den
RP 268/2002
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 15 § lagen om olycksfallsförsäkring
RP 267/2002
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § lagen om allmän dyrortsklassificering av kommunerna
RP 266/2002
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och 2 kap. 9 § bokföringslagen
RP 265/2002
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till utlänningslag och vissa lagar som har samband med den
RP 264/2002
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om utnämning av lagmän vid försäkringsdomstolen när tjänsterna tillsätts för första gången
RP 263/2002
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Islamska republiken Iran om främjande av och skydd för investeringar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
RP 262/2002
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med republiken Indien om främjande av och skydd för investeringar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
RP 261/2002
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för företagare och 16 och 33 § sjukförsäkringslagen
RP 260/2002
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 § lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
RP 259/2002
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare
RP 258/2002
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (RP 144/2002 rd)
RP 257/2002
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om användning av indexvillkor i arbets- och tjänstekollektivavtalen för 2003 och 2004
RP 256/2002
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 127 a § inkomstskattelagen
RP 255/2002
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen och ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av 77 § inkomstskattelagen (RP 122/2002 rd)
RP 254/2002
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om skatteskalorna för 2003 (RP 121/2002 rd)
Propositioner enligt nummer

273-254 253-234 233-214 213-194 193-174 173-154 153-134 133-114 113-94 93-74 ...13-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.