Regeringspropositioner: 2001

Propositioner enligt nummer

251-232 231-212 211-192 191-172 171-152 151-132 131-112 111-92 91-72 71-52 ...11-1

RP 251/2001
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för arbetstagare och av vissa lagar som har samband med den
RP 250/2001
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om försäkringskassor och 6 § lagen om pensionsstiftelser
RP 249/2001
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av 12 § 2 mom. lagen om sammankomster
RP 248/2001
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försök med samarbete inom regioner
RP 247/2001
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa
RP 246/2001
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
RP 245/2001
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
RP 244/2001
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Kuba om främjande av och skydd för investeringar samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
RP 243/2001
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 § lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar samt 68 § skoltlagen
RP 242/2001
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av fakultativa protokollet till konventionen om barnets rättigheter om indragning av barn i väpnade konflikter och med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
RP 241/2001
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagstiftningen om kommunikationsmarknaden
RP 240/2001
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 28 kap. strafflagen samt av 1 kap. 1 § och 5 kap. 10 § tvångsmedelslagen
RP 239/2001
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Sydafrika, å andra sidan, samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
RP 238/2001
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet och med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i detta avtal och till lag om ändring av 4 och 5 § lagen om export och transitering av försvarsmateriel
RP 237/2001
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behörighet vid placering av statliga enheter och funktioner
RP 236/2001
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om specialiserad sjukvård och 28 § lagen om missbrukarvård
RP 235/2001
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 66 och 69 § vägtrafiklagen
RP 234/2001
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till tonnageskattelag och lag om ändring av 6 § lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
RP 233/2001
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandelar och -understöd åt kommunerna för kostnaderna för brand- och räddningsväsendet
RP 232/2001
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om dröjsmålsränta
Propositioner enligt nummer

251-232 231-212 211-192 191-172 171-152 151-132 131-112 111-92 91-72 71-52 ...11-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.