Regeringspropositioner: 2000

Propositioner enligt nummer

215-196 195-176 175-156 155-136 135-116 115-96 95-76 75-56 55-36 35-16 15-1

RP 175/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om lönegaranti för sjömän och om ändring av 31 § konkursstadgan
RP 174/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt stöd
RP 173/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om hypoteksbanker
RP 172/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet samt om ändring av inkomstskattelagen för gårdsbruk
RP 171/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 kap. lagen om verkställighet av straff samt 5 § lagen om rannsakningsfängelse
RP 170/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om aktiebolaget Fonden för industriellt samarbete Ab
RP 169/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om räntestödskrediter för utvecklingsländer
RP 168/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 81 § sjömanslagen och 17 § semesterlagen för sjömän
RP 167/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
RP 166/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om enskilda vägar och lagen om allmänna vägar
RP 165/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om landsbygdsnäringsregistret
RP 164/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare
RP 163/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin
RP 162/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om begränsning av användningen av indexvillkor
RP 161/2000
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen och med förslag till lagar om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i denna stadga och om ändring av strafflagen
RP 160/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av civiltjänstlagen
RP 159/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetsmarknadsstöd
RP 158/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning
RP 157/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till arbetsavtalslag och till vissa lagar som har samband med den
RP 156/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar
Propositioner enligt nummer

215-196 195-176 175-156 155-136 135-116 115-96 95-76 75-56 55-36 35-16 15-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.