Regeringspropositioner: 2000

Propositioner enligt nummer

215-196 195-176 175-156 155-136 135-116 115-96 95-76 75-56 55-36 35-16 15-1

RP 195/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 § lagen om försök med alterneringsledighet
RP 194/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 och 9 § lagen om pension för företagare samt 10 a och 19 c § lagen om pension för arbetstagare
RP 193/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 a § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
RP 192/2000
Regeringens proposition till riksdagen om inhämtande av riksdagens samtycke till åtgärder som kan resultera i att statens ägarandel i Altia Group Ab, Inspecta Oy, Kemijoki Oy, Kemira Oyj, Outokumpu Oyj, Rautaruukki Oyj och Vapo Oy sjunker under ägarandelen enligt de gällande fullmakterna
RP 191/2000
Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2000
RP 190/2000
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen mellan Finland, Norge och Sverige om "Stiftelsen Utbildning Nordkalotten"
RP 189/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bokföringslagen och revisionslagen
RP 188/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till företags- och organisationsdatalag och vissa lagar som har samband med den
RP 187/2000
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition om budgeten för 2001 (RP 109/2000 rd)
RP 186/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om aktiebolag och 8 kap. 1 a § lagen om försäkringsbolag
RP 185/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 kap. 27 § strafflagen
RP 184/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och vissa lagar som har samband med den
RP 183/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av namnet på Statens fastighetsverk till Senat-fastigheter
RP 182/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § lotterilagen
RP 181/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
RP 180/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transport av farliga ämnen
RP 179/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna
RP 178/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om gränsöverskridande förbudsförfarande och vissa lagar som har samband med den
RP 177/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till bestämmelser om villkorligt fängelse i strafflagen och till vissa lagar som har samband med den
RP 176/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad
Propositioner enligt nummer

215-196 195-176 175-156 155-136 135-116 115-96 95-76 75-56 55-36 35-16 15-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.