Regeringspropositioner: 2000

Propositioner enligt nummer

215-196 195-176 175-156 155-136 135-116 115-96 95-76 75-56 55-36 35-16 15-1

RP 55/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag
RP 54/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 a och 11 § patientskadelagen
RP 53/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
RP 52/2000
Regeringens proposition till riksdagen om stängning av tilläggspensionsordning
RP 51/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare samt därtill anslutna lagar
RP 50/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om indragning av direktionerna för vissa ämbetsverk och inrättningar inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
RP 49/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om minuthandelns öppettider och om upphävande av 3 § 23 punkten lagen angående rättighet att idka näring
RP 48/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter och lagen om ett ränteutjämningsbolag för offentligt understödda export- och fartygskrediter
RP 47/2000
Regeringens proposition till riksdagen om att riksdagen skall ge sitt samtycke till att aktierna i Sonera Abp kan överlåtas
RP 46/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § lagen om Luftfartsverket
RP 45/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om handel med utsäde
RP 44/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om plantmaterial
RP 43/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 7 § lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar
RP 42/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen
RP 41/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med statens pensionslagstiftning
RP 40/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den läskedrycksaccistabell som utgör bilaga till lagen om läskedrycksaccis
RP 39/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statens revisionsverk och till vissa lagar som har samband med den
RP 38/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till territorialövervakningslag och vissa därtill hörande lagar
RP 37/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skuldrådgivning och vissa lagar som har samband med den
RP 36/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 38 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
Propositioner enligt nummer

215-196 195-176 175-156 155-136 135-116 115-96 95-76 75-56 55-36 35-16 15-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.