Regeringspropositioner: 2000

Propositioner enligt nummer

215-196 195-176 175-156 155-136 135-116 115-96 95-76 75-56 55-36 35-16 15-1

RP 215/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statliga exportgarantier
RP 214/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg
RP 213/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av strafflagen och 5 kap. 11 § tvångsmedelslagen
RP 212/2000
Regeringens proposition till riksdagen om Finlands anslutning till den 1991 reviderade internationella konventionen för skydd av växtförädlingsprodukter
RP 211/2000
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av partiellt återtagande av reservationen avseende artikel 6.1 i konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
RP 210/2000
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Litauen om social trygghet och med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
RP 209/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om folkhälsoinstitutet
RP 208/2000
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av återtagandet av förklaringen till Wienkonventionen om traktaträtten
RP 207/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om avbrytande av havandeskap och av steriliseringslagen
RP 206/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om försäkringsbolag och av vissa lagar som har samband med den
RP 205/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av skoltlagen
RP 204/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 4 § lagen om skatteförvaltningen
RP 203/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande av rådets beslut av den 29 september 2000 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (2000/597/EG)
RP 202/2000
Regeringens proposition till riksdagen om inhämtande av samtycke till överlåtelse av Finlands Exportkredit Ab:s debenturer
RP 201/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 5 och 39 § lagen om bostadsaktiebolag och 2 kap. 8 § lagen om bostadsköp
RP 200/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om registrerat partnerskap
RP 199/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter
RP 198/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
RP 197/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen
RP 196/2000
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om användning av indexvillkor i arbets- och tjänstekollektivavtalen för 2001 och 2002
Propositioner enligt nummer

215-196 195-176 175-156 155-136 135-116 115-96 95-76 75-56 55-36 35-16 15-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.