Regeringspropositioner: 1999

Propositioner enligt nummer

198-179 178-159 158-139 138-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

RP 118/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och 5 § lagen om statens familjepensioner
RP 117/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om gottgörelse för bolagsskatt
RP 116/1999
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om ändring av konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
RP 115/1999
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Slovakien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
RP 114/1999
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Rumänien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst
RP 113/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 9 § matrikellagen
RP 112/1999
Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 1999
RP 111/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stämningsmän
RP 110/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om advokater
RP 109/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om utnämning av domare
RP 108/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård
RP 107/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revidering av lagstiftningen om förflyttningstillstånd för fordon
RP 106/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 4 § lagen om handel med utsäde
RP 105/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
RP 104/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om finansiering av renhushållning och naturnäringar samt vissa lagar som har samband med den
RP 103/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen
RP 102/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
RP 101/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, temporär ändring av inkomstskattelagen och ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av 77 § inkomstskattelagen
RP 100/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsskattelagen
RP 99/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem och lag om ändring av 5 a § lagen om värdeandelskonton
Propositioner enligt nummer

198-179 178-159 158-139 138-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.