Regeringspropositioner: 1999

Propositioner enligt nummer

198-179 178-159 158-139 138-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

RP 138/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om utstationerade arbetstagare och till ändring av vissa lagar som har samband med den
RP 137/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om klientens ställning och rättigheter inom socialvården samt om ändring av socialvårdslagen och av vissa lagar som har samband med dem
RP 136/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om försäkringskassor och lagen om pensionsstiftelser
RP 135/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om arbetsmarknadsstöd
RP 134/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till naturgasmarknadslag
RP 133/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av varumärkeslagen
RP 132/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om aktiebolaget Finlands Industriinvestering Ab
RP 131/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om avträdelsestöd till lantbruksföretagare
RP 130/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 § lagen om fritt bildningsarbete
RP 129/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statens pensionsfond
RP 128/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § lagen om bostadssparpremier
RP 127/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av 1 kap. vattenlagen
RP 126/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av personalfondslagen
RP 125/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 11 f § lagen om samarbete inom företag
RP 124/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden
RP 123/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
RP 122/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
RP 121/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter
RP 120/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av filmkonsten
RP 119/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter
Propositioner enligt nummer

198-179 178-159 158-139 138-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.