Regeringspropositioner: 1999

Propositioner enligt nummer

198-179 178-159 158-139 138-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

RP 158/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till höjning av inkomstskatteprocenten på kapitalinkomst och inkomstskatteprocenten för samfund och därav föranledda ändringar i inkomstskattelagstiftningen
RP 157/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 65 och 86 § kommunallagen
RP 156/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Finlands Röda Kors
RP 155/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 4 §§ länsstyrelselagen
RP 154/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 37 kap. 12 § strafflagen
RP 153/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elektronisk kommunikation i förvaltningsärenden
RP 152/1999
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln samt med förslag till lag om ändring av 34 kap. strafflagen
RP 151/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om den försäkrades sjukförsäkringspremie och arbetsgivares socialskyddsavgift för 2000
RP 150/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stödjande av företagsverksamhet
RP 149/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter och om ändring av vissa lagar som har samband med den
RP 148/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelser i vilka hänvisas till grundlagarna
RP 147/1999
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Kroatien om ömsesidigt främjande av och skydd för investeringar
RP 146/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om offentlig belöning och lag om ändring av lagen om republikens presidents kansli
RP 145/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsrådet
RP 144/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård
RP 143/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
RP 142/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överföring av vissa kyrkliga fastigheter till den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, ortodoxa kyrkosamfundet i Finland samt deras församlingar
RP 141/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om hypoteksbanker och till lag om ändring av 97 c § kreditinstitutslagen
RP 140/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna
RP 139/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om utrikesförvaltningen
Propositioner enligt nummer

198-179 178-159 158-139 138-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.