Regeringspropositioner: 1999

Propositioner enligt nummer

198-179 178-159 158-139 138-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

RP 178/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den accistabell som utgör bilaga till lagen om tobaksaccis
RP 177/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendet
RP 176/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § lagen om datasekretessnämnden och dataombudsmannen
RP 175/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om justitiekanslern i statsrådet och vissa lagar som har samband med den
RP 174/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om publicering av författningar och fördrag
RP 173/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 § lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart
RP 172/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om försvarsmakten
RP 171/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om kontroll av utomlands bosatta personers och utländska sammanslutningars fastighetsförvärv
RP 170/1999
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen om förbud mot och omedelbara insatser för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete, som godkänts vid den åttiosjunde Internationella arbetskonferensen
RP 169/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om laddare
RP 168/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ortodoxa kyrkosamfundet
RP 167/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen
RP 166/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa fastighetsregleringar
RP 165/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning och av lagar som har samband med den
RP 164/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
RP 163/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av folkpensionslagen, familjepensionslagen och vissa andra lagar
RP 162/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 20 § lagen om regionalt stödjande av transporter
RP 161/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § revisionslagen
RP 160/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporär ändring av 2 § lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet
RP 159/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsregisterlagen och till vissa lagar som har samband med den
Propositioner enligt nummer

198-179 178-159 158-139 138-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.