Regeringspropositioner: 1999

Propositioner enligt nummer

198-179 178-159 158-139 138-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

RP 18/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om identitetskort och till lag om ändring av 23 § befolkningsdatalagen
RP 17/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 kap. 14 a § och 45 kap. strafflagen och till vissa lagar som har samband med den
RP 16/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 85 § alkohollagen
RP 15/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg samt om godkännande av vissa bestämmelser i ändringen av bilaga IV till konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö
RP 14/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 kap. 1 § sjölagen och 30 § fartygsregisterlagen
RP 13/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg
RP 12/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
RP 11/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § lagen om samfällda skogar
RP 10/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel och 13 § lagen om djursjukdomar
RP 9/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavares anställningstrygghet
RP 8/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av straffregisterlagen
RP 7/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tryckbärande anordningar och lag om ändring av kärnenergilagen
RP 6/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om påförande av accis, av mervärdesskattelagen, av 9 § tullagen samt av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
RP 5/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om betalningsöverföringar
RP 4/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av strafflagen
RP 3/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om säkerhetskontroller vid domstolar
RP 2/1999
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen om Nordiska utvecklingsfonden
RP 1/1999
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Republiken Sydafrika om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar
Propositioner enligt nummer

198-179 178-159 158-139 138-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.