Regeringspropositioner: 1999

Propositioner enligt nummer

198-179 178-159 158-139 138-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

RP 38/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skatteskalorna för 2000
RP 37/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringsbolag och vissa lagar som har samband med den
RP 36/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om rätt för statsrådet att överlåta egendom som är i Statens tryckericentrals besittning till ett nytt statsbolag samt om vissa uppgifter som åligger bolaget
RP 35/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 § lagen om försöksverksamhet med ungdomsstraff
RP 34/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polislagen
RP 33/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om skydd i arbete och lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden
RP 32/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen samt 10 § förmögenhetsskattelagen
RP 31/1999
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Mexiko om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar
RP 30/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om utövning av veterinäryrket
RP 29/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § lagen om allmän dyrortsklassificering av kommunerna
RP 28/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen
RP 27/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om straffrättslig preskription
RP 26/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 § statstjänstemannalagen
RP 25/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 49 § lagen om grundläggande utbildning och 15 § lagen om vissa pensionsarrangemang inom undervisningssektorn
RP 24/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statens pensioner
RP 23/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tjänster som tillhandahålls före detta presidenter i republiken
RP 22/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
RP 21/1999
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Israel om social trygghet
RP 20/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försäljning av vissa markområden på Kägeludden och i Fågelberga i Esbo till Esbo stad
RP 19/1999
Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 1999
Propositioner enligt nummer

198-179 178-159 158-139 138-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.