Regeringspropositioner: 1999

Propositioner enligt nummer

198-179 178-159 158-139 138-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

RP 58/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ombildande av Växtförädlingsanstalten till ett aktiebolag och om ändring av lagen om främjande av växtförädlingsverksamheten
RP 57/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om temporär ändring av lagen om kommunernas kulturverksamhet
RP 56/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om temporär ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare
RP 55/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om temporär ändring av lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier
RP 54/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av 12 § bibliotekslagen
RP 53/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av Folkpensionsanstaltens finansiering 2000
RP 52/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 5 § lagen om skuldebrev och av vissa lagar som har samband med den
RP 51/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2000 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna
RP 50/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § lagen om rehabilitering av frontveteraner
RP 49/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 15 § lagen om djursjukdomar
RP 48/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa arrangemang som gäller personalens ställning vid kommunaliseringen av funktioner inom den kliniska utbildningen i odontologi vid universiteten
RP 47/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om handel med standardiserade optioner och terminer och av värdepappersmarknadslagen samt av vissa lagar som har samband med dem
RP 46/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om överlåtelseskatt, inkomstskattelagen samt lagen om beskattningsförfarande
RP 45/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
RP 44/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare, lagen om pension för lantbruksföretagare och lagen om sjömanspensioner
RP 43/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Energimarknadsverket
RP 42/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 § inkomstskattelagen för gårdsbruk
RP 41/1999
Regeringens proposition till riksdagen angående fullmakter för statsrådet att uppta lån år 2000
RP 40/1999
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2000
RP 39/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen och av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av inkomstskattelagen
Propositioner enligt nummer

198-179 178-159 158-139 138-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.