Regeringspropositioner: 1999

Propositioner enligt nummer

198-179 178-159 158-139 138-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

RP 78/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av folkpensionslagen
RP 77/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
RP 76/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om bestridande av kostnaderna för försäkringsinspektionen och 18 § lagen om försäkringsmäklare
RP 75/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter och lagen om ett ränteutjämningsbolag för offentligt understödda export- och fartygskrediter
RP 74/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om lärarutbildning
RP 73/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd och lagen om bostadsbidrag
RP 72/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 och 12 § lagen om temporärt skattestöd för hushållsarbete
RP 71/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 29 § lagen om skatteredovisning och 21 § och 124 § inkomstskattelagen
RP 70/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Räddningsinstitutet
RP 69/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § lagen om republikens presidents rätt till pension
RP 68/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om gottgörelsen till republikens president
RP 67/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § lagen om skada, ådragen i militärtjänst
RP 66/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar
RP 65/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig
RP 64/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 § lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare
RP 63/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om den försäkrades sjukförsäkringspremie och arbetsgivares socialskyddsavgift för 2000
RP 62/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om förmåner för personer som tjänstgjort i minröjningsuppdrag i anslutning till Finlands krig
RP 61/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Skogsforskningsinstitutet
RP 60/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift
RP 59/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 87 § jaktlagen
Propositioner enligt nummer

198-179 178-159 158-139 138-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.