Regeringspropositioner: 1999

Propositioner enligt nummer

198-179 178-159 158-139 138-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

RP 98/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa lagar till följd av avskaffandet av systemet med riksdagens elektorer
RP 97/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 13 § lagen om ett temporärt stödsystem för hushållsarbete
RP 96/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan
RP 95/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 24 kap. 5 a och 10 § kyrkolagen
RP 94/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om byte av övningsskolfastigheter mellan staten och Helsingfors stad
RP 93/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändringar i pensionslagstiftningen i syfte att senarelägga pensionering och främja fortsatt medverkan i arbetslivet
RP 92/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 64 § vägtrafiklagen
RP 91/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om förskoleundervisning
RP 90/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare
RP 89/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 14 § lagen om skattelättnader för sjöfarten
RP 88/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen
RP 87/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om nödcentraler och om ändring av lagen om räddningsväsendet
RP 86/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till indragning av jorddomstolarna som specialdomstolar och till lagstiftning som har samband därmed
RP 85/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kemikalielagen, lagen om bekämpningsmedel och 21 § hälsoskyddslagen
RP 84/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revidering av miljöskydds- och vattenlagstiftningen
RP 83/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 24 § lagen om arbetsmarknadsstöd
RP 82/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 5 och 5 b § sjukförsäkringslagen
RP 81/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om specialiserad sjukvård och 40 § folkhälsolagen
RP 80/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om semesterpenning för småföretagare
RP 79/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 27 § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
Propositioner enligt nummer

198-179 178-159 158-139 138-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.