Regeringspropositioner: 1999

Propositioner enligt nummer

198-179 178-159 158-139 138-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

RP 198/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om samfälligheter och av vissa lagar som har samband med den
RP 197/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lotterilag samt till vissa lagar som har samband med den
RP 196/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om Syöte nationalpark och om ändring av lagen om Jonkerinsalo, Siikavaara, Jaaskamonvaara, Mustanrinnantunturi och Pitsloma naturskyddsområden
RP 195/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av marktäktslagen
RP 194/1999
Regeringens proposition till riksdagen med anledning av vissa beslut som godkänts vid den åttiosjätte Internationella arbetskonferensen
RP 193/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar
RP 192/1999
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Lettland om social trygghet
RP 191/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 53 § folkpensionslagen
RP 190/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 kap. sjölagen samt godkännande av vissa bestämmelser i 1996 års ändringsprotokoll till 1976 års konvention om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar
RP 189/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen
RP 188/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsbudgeten
RP 187/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av värnpliktslagen och 1 § lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor
RP 186/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av beredskapslagen, lagen om försvarstillstånd och lagen om räddningsväsendet
RP 185/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om riksrätten och behandling av ministeransvarighetsärenden
RP 184/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revidering av straffbestämmelserna om kränkning av integritet och frid samt om ärekränkning
RP 183/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till bestämmelser om att göra deltagande i kriminella organisationers verksamhet till ett brott
RP 182/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Nordiska projektexportfonden
RP 181/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om specialiserad sjukvård och lagen om patientens ställning och rättigheter
RP 180/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kommunens fastighetsingenjör
RP 179/1999
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 33 § mervärdesskattelagen
Propositioner enligt nummer

198-179 178-159 158-139 138-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.