Regeringspropositioner: 1998

Propositioner enligt nummer

286-267 266-247 246-227 226-207 206-187 186-167 166-147 146-127 126-107 106-87 ...6-1

RP 206/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om accis på flytande bränslen
RP 205/1998
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål och det därtill anslutna protokollet samt avtalet om provisorisk tillämpning mellan vissa av Europeiska unionens medlemsstater av konventionen
RP 204/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tullagen
RP 203/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om grunderna för avgifter till staten
RP 202/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till en ny lag om placeringsfonder samt ändring av vissa lagar som har samband med den
RP 201/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 5 a och 8 § lagen om gottgörelse för bolagskatt och 122 § inkomstskattelagen
RP 200/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § lagen om begränsning av användningen av indexvillkor
RP 199/1998
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning till konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i interessegemenskap
RP 198/1998
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Uzbekistan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
RP 197/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fordonsskatt
RP 196/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om anställningsvillkoren för presidenterna och ledamöterna i högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen
RP 195/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om försök med nödcentraler
RP 194/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om de tekniska kraven på anordningar inom räddningsväsendet och brandsäkerheten för produkter
RP 193/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av namnlagen
RP 192/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av befolkningsdatalagen och 2 § lagen om registerförvaltningen
RP 191/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om samarbete mellan kommuner i Finland och Sverige
RP 190/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av riksdagsordningen och 1 § lagen om riksdagsmannaarvode
RP 189/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om borgen och tredjemanspant
RP 188/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 10 § lagen om försöksverksamhet med ungdomsstraff
RP 187/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om utlämning mellan Europeiska unionens medlemsstater och godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om ett förenklat förfarande för utlämning mellan Europeiska unionens
Propositioner enligt nummer

286-267 266-247 246-227 226-207 206-187 186-167 166-147 146-127 126-107 106-87 ...6-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.