Regeringspropositioner: 1998

Propositioner enligt nummer

286-267 266-247 246-227 226-207 206-187 186-167 166-147 146-127 126-107 106-87 ...6-1

RP 226/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringsbolag
RP 225/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett register över läkarundersökningar av sjömän
RP 224/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 49 § lagen om skydd i arbete, 9 § lagen om företagshälsovård och 47 kap. 1 § strafflagen
RP 223/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
RP 222/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 52 § kärnenergilagen
RP 221/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kemikalielagen och lagen om explosionsfarliga ämnen
RP 220/1998
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Kazakstan om internationell landsvägstrafik
RP 219/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 kap. 8 § sjölagen
RP 218/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av skogslagen
RP 217/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om (temporär, JsUB 10/1998 rd) ändring av 3 och 4 § lagen om handel med utsäde
RP 216/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 6 § lagen om anstalten för veterinärmedicin och livsmedel
RP 215/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 6 § lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal
RP 214/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av kyrkolagen
RP 213/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överlåtelse av vissa statliga läroanstaltsfastigheter till privata yrkesutbildningsanordnare
RP 212/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om begränsning av utförseln av kulturföremål
RP 211/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av 5 § lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier
RP 210/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 § statstjänstemannalagen
RP 209/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av värdepappersmarknadslagen och vissa lagar i samband med den
RP 208/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om påförande av accis
RP 207/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 114 § mervärdesskattelagen
Propositioner enligt nummer

286-267 266-247 246-227 226-207 206-187 186-167 166-147 146-127 126-107 106-87 ...6-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.