Regeringspropositioner: 1998

Propositioner enligt nummer

286-267 266-247 246-227 226-207 206-187 186-167 166-147 146-127 126-107 106-87 ...6-1

RP 246/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården samt till vissa lagar som har samband med den
RP 245/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om växtförädlarrätt och vissa lagar som har samband med den
RP 244/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Finlands Banks tjänstemän och vissa lagar som har samband med den
RP 243/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av kreditinstitutslagen
RP 242/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin
RP 241/1998
Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudgeten för 1998
RP 240/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om försvarsmakten
RP 239/1998
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen om Nordiska investeringsbanken
RP 238/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om understöd för reparation av bostäder
RP 237/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa bestämmelser om ändringssökande i lagstiftningen om bostadslån
RP 236/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av naturvårdslagen och lagen om enskilda vägar
RP 235/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjömanslagen
RP 234/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor
RP 233/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringsbolag och till vissa lagar som har samband med den
RP 232/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 § lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård och lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
RP 231/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
RP 230/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
RP 229/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om medicinsk forskning och till lag om ändring av 6 och 9 § lagen om patientens ställning och rättigheter
RP 228/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om klientens ställning och rättigheter inom socialvården samt om ändring av socialvårdslagen
RP 227/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 7 § lagen om rehabilitering av frontveteraner
Propositioner enligt nummer

286-267 266-247 246-227 226-207 206-187 186-167 166-147 146-127 126-107 106-87 ...6-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.