Regeringspropositioner: 1998

Propositioner enligt nummer

286-267 266-247 246-227 226-207 206-187 186-167 166-147 146-127 126-107 106-87 ...6-1

RP 266/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
RP 265/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skatt på motorfordon
RP 264/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen
RP 263/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av 4 § lagen om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning
RP 262/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av personalfondslagen och 13 § lagen om statens affärsverk
RP 261/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av 17 § lagen om grundläggande utbildning
RP 260/1998
Regeringens proposition till riksdagen om deltagande i ett internationellt finansiellt arrangemang gällande Brasilien samt om beviljande av statsborgen till Finlands Bank
RP 259/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel och 7 § lagen om Finlands bank
RP 258/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem samt vissa lagar som har samband med den
RP 257/1998
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Chile om social trygghet
RP 256/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 c § lagen om pension för arbetstagare, 1 a § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, 1 a § lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare samt 1 a och 57 § lagen om
RP 255/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet
RP 254/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av strafflagen med bestämmelser om värdepappersmarknadsbrott
RP 253/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 28 § och 47 j § lagen om arbetsavtal, 16 § semesterlagen och 13 § lagen om studieledighet
RP 252/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 67 § inkomstskattelagen
RP 251/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 a § lagen om statsbudgeten
RP 250/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om påförande av accis, av mervärdesskattelagen samt av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
RP 249/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av 2 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av värnpliktslagen
RP 248/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av strålskyddslagen
RP 247/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av alkohollagen
Propositioner enligt nummer

286-267 266-247 246-227 226-207 206-187 186-167 166-147 146-127 126-107 106-87 ...6-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.