Regeringspropositioner: 1998

Propositioner enligt nummer

286-267 ...206-187 186-167 166-147 146-127 126-107 106-87 86-67 66-47 46-27 26-7 6-1

RP 106/1998
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet
RP 105/1998
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 1999
RP 104/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lönegarantilag
RP 103/1998
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning till konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser samt till det första och det andra protokollet angående Europeiska gemenskapernas domstols
RP 102/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om bekämpande av bestickning av utländska offentliga tjänstemän i internationella affärsförbindelser samt till lag om ändring av 16 kap. 13 och 20 § strafflagen
RP 101/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till reform av byggnadslagstiftningen
RP 100/1998
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i den europeiska överenskommelsen om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter
RP 99/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen
RP 98/1998
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Israel för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
RP 97/1998
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om ändring av avtalet med Australien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
RP 96/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till personuppgiftslag och till vissa lagar som har samband med den
RP 95/1998
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Oman om främjande av och skydd för investeringar
RP 94/1998
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Libanon om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar
RP 93/1998
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Albanien om främjande av och skydd för investeringar
RP 92/1998
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om Österrikes, Finlands och Sveriges tillträde till konventionen om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område samt till protokollet om dess tolkning i Europeiska
RP 91/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av patientskadelagen och till vissa lagar som har samband med den
RP 90/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av aravalagen, lagen om räntestödslån för hyresbostadslån och lagen om räntestöd för bostadsrättshuslån
RP 89/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om unga arbetstagare
RP 88/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skada, ådragen i militärtjänst
RP 87/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om främjande av handikappades sysselsättning och utbildning
Propositioner enligt nummer

286-267 ...206-187 186-167 166-147 146-127 126-107 106-87 86-67 66-47 46-27 26-7 6-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.