Regeringspropositioner: 1998

Propositioner enligt nummer

286-267 ...226-207 206-187 186-167 166-147 146-127 126-107 106-87 86-67 66-47 46-27 ...6-1

RP 126/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 14 § lagen om skattelättnader för sjöfarten
RP 125/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet
RP 124/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om sötsaks- och läskedrycksaccis (Ny rubrik: Lag om läskedrycksaccis)
RP 123/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 27 § lagen om statsandelar till kommunerna, om upphävande av 14 a § lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden, om upphävande av lagen om statsunderstöd för främjande av näringar i
RP 122/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om statens bostadsfond
RP 121/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om integritetsskydd i arbetslivet och till vissa lagar som har samband med den
RP 120/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ett datasystem för vägtrafiken
RP 119/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av Folkpensionsanstaltens finansiering 1999
RP 118/1998
Regeringens proposition till riksdagen angående fullmakter för statens bostadsfond att anskaffa medel år 1999
RP 117/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 3 och 5 § ärvdabalken
RP 116/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av skadeståndslagen
RP 115/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ersättning för brottsskador av statsmedel (Ny rubrik: Brottsskadelag)
RP 114/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förvaltningsdomstolarna samt till därtill ansluten lagstiftning
RP 113/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revidering av lagstiftningen om anordnande av besiktning och registrering av fordon
RP 112/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg
RP 111/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 88 § lagen om fiske
RP 110/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fastighetsbildningslagen, 5 och 14 b § fastighetsregisterlagen och 49 a § lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter
RP 109/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare
RP 108/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av 6 § 2 mom. lagen om statens pensionsfond
RP 107/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 kap. rättegångsbalken, 9 kap. 8 och 9 § lagen om rättegång i brottmål samt 19 § tingsrättslagen
Propositioner enligt nummer

286-267 ...226-207 206-187 186-167 166-147 146-127 126-107 106-87 86-67 66-47 46-27 ...6-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.