Regeringspropositioner: 1998

Propositioner enligt nummer

286-267 ...246-227 226-207 206-187 186-167 166-147 146-127 126-107 106-87 86-67 66-47 ...6-1

RP 146/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ny förmynderskapslagstiftning
RP 145/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om sammankomster och till lagar som har samband med den
RP 144/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sysselsättningslagen
RP 143/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utlänningsombudsmannen
RP 142/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar
RP 141/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 a § lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna samt till lagar som har samband med den
RP 140/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Konsumentverket
RP 139/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av 4 § 3 mom. lagen om ett ränteutjämningsbolag för offentligt understödda export- och fartygskrediter samt om ändring av 3 § lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter
RP 138/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om regionalt stödjande av transporter
RP 137/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ombildande av RASKONE till ett aktiebolag
RP 136/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 28 § landsbygdsnäringslagen
RP 135/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 31 § lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket
RP 134/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 31 § lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket
RP 133/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om temporär ändring av lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier
RP 132/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om temporär ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare
RP 131/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om temporär ändring av lagen om kommunernas kulturverksamhet
RP 130/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Statens fastighetsverk
RP 129/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av 77 § inkomstskattelagen, 16 § lagen om beskattningsförfarande och 12 § lagen om skatteredovisning
RP 128/1998
Regeringens proposition till riksdagen angående fullmakter för statsrådet att uppta lån år 1999 samt angående konvertering av statens skuldstock i form av värdeandelar från mark till euro från och med den 1 januari 1999
RP 127/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om värdeandelssystemet och vissa lagar i samband med den
Propositioner enligt nummer

286-267 ...246-227 226-207 206-187 186-167 166-147 146-127 126-107 106-87 86-67 66-47 ...6-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.